Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle ( kindle ) ☆ François Furet – Epub, Kindle eBook and TXT Online

François Furet Î 2 Review

Le passé d'une illusion is a penetrating history of the ideological passions that have fueled and characterized the modern era. De referencia en Postguerra Geschichten aus Latexia era. De referencia Mating Flight en Postguerra

Review Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

Eath he turned his attention to the conseuences and aftermath of another critical revolution the Communist revolution The result. Ez a k nyv szinte a teljes nyaramat v gigk s rte j tt velem ide oda mad rl tta k nyv s mindek zben balesetek is rt k lapsz leit valamilyen m r nem tudom milyen lil s gy m lcssz rmaz k nyom k ti mea culpa gerince pedig egy alkalommal n mi s rrel ker lt kontaktusba az viszont nem az n hib m volt de t nyleg Mindazon ltal utaz sai k z tt sajn latos m don n ha hetekig elhever szett felnyitatlanul a polcon mert bevallom egyszer en nem tudtam jrakezdeni Nem mintha nem lenne j k nyv mert nagyon is az haboz s n lk li t csillag amit annak k sz nhet hogy minden lapj n l reztem nagyon nagyon fontos valamit olvasok v gezv n vele pedig egy szinte irre lis el gedetts get reztem olyasmit amit a hegym sz k rezhetnek akik feljutottak a hegyre ahov minden hegym sz nak egyszer az let ben fel kell jutnia Csak h t ez a k nyv annyira s r annyira apr l kos gondolatis ggal bontja ki t teleit hogy csak kortyolgatni tudtamFuret a kommunista ill zi m ltj t k veti v gig nem t rt nelme rdekli hanem az hogyan emelkedett ki n pszer s ge az els vil gh bor pokl b l s h vei mi rt vonz dtak hozz m g akkor is amikor a szt lini rezsim b nei t nyleg csak azok sz m ra maradtak l thatatlanok akik egy Lidl s pap rzacsk t hordtak a fej k n A kommunizmus cselekedetei teh t a szerz sz m ra abban a kontextusban v lnak fontoss amilyen hat st a k lvil gb l kiv ltottak vagy ki akartak v ltani nem esem nyt rt net hanem eszmet rt net a t r amiben a k nyv mozog Persze az hogy a kor legjobb elm i k z l oly sokan mi rt vonz dtak a baloldali gondolat kvintesszenci j hoz jeles l hogy a t rsadalom bizonyos s igen vaskos szeleteivel mostoh n b nnak a hatalom birtokosai s ill volna nekik t bbet juttatni az anyagi javakb l azt szerintem nem kell magyar zni vagy legfeljebb csak annyira amennyire egy kereszt nynek bizonygatnia kell hogy a szeretetelv nem valami rd gt l val dolog M g a marxi tanok n pszer s ge is vil gos lehet az reggel vitatkozni tanait meghaladottnak vagy pontatlannak nevezni de azt senki sem veheti el t le hogy egy teljesen jszer megk zel t st k n lt fel ember s t rsadalom termel s s t ke viszonylat ban Viszont hogy ugyanezek az elm k vagy legal bbis egy r sz k mik pp fogadhatt k el hogy a Szovjetuni eltorz tja az eszm t nemhogy Marxhoz de m g Leninhez k pest is totalit riuss teszi majd monop liumot hirdet r s b 25 vig fenn is tartja azt h t ezen az rt rdemes elm l zni Vagy legal bbis elolvasni Furet m l z saitA k tet egyik k zponti gondolata s egyben leg rdekesebb vonulata a szt lini kommunizmus s a n cizmus cinkoss ga Furet nem azt mondja hogy a XX sz zad k t ordas eszm je rokonok voln nak b r t ny hogy mindketten gy l lt k az individu lis polg rt akivel szemben a saj t maguk ltal elk pzelt de t nyszer en nem l tez homog n k z ss get ll tott k szembe amely k z ss g ak r fel l is rhatta s fel l is rta az egy n jogait Mondhatjuk teh t hogy a k t eszme a z rt t rsadalom k t sz ls s ges megnyilv nul si form ja kettej k orig j ban pedig a liber lis demokr cia tal lhat T ny tov bb az is hogy m dszereiket rendre egym st l vett k t kezdve a koncentr ci s t borok gyakorlat val teh t ha az ide k legf bb ism rve hogy van e benn k koncentr ci s t bor vagy sem akkor a szt lini s hitleri rezsimek a legszorosabb rokons gba keverednek egym ssal Ugyanakkor ami j v szeml let ket c ljaikat s filoz fi jukat illeti t l sok minden v lasztja el ket r ad sul a t rt nelem nagy r sz ben pp egym s f ellens gek nt hat rozt k meg magukat Egy akolba sorol suk teh t vitathat m t ny hogy olyan er sen egym sra voltak szorulva hogy egyiket a m sikt l f ggetlen l vizsg lni Furet szerint lehetetlen Hisz a Szovjetuni nyugati n pszer s ge pp az ltal v lt ennyire m r m r vall si t bolyra eml keztet en sz v ss hogy Szt lin ssze tudta k tni a kommunizmust el bb a felvil gosod s eszm ny vel majd a h szas vek m sodik fel t l kezdve az antifasizmussal k pes volt elhitetni a demokratikus be ll t d s rtelmis ggel hogy s csakis k pes szembeszeg lni Hitlerrel Nyilv n ebben seg ts g re voltak a korszak v gtelen l megalkuv demokratikus llamf rfiai akik a spanyol polg rh bor ban s M nchenben is remeg t rdekkel lltak arr bb nehogy a n cik megorroljanak r jukPont ez rt volt akkora trauma amikor Szt lin v rbeli re lpolitikusk nt egy falat Lengyelorsz g rt meg Baltikum rt s Besszar bi rt megk t tte a Molotov Ribbentrop paktumot Hisz a f rads gosan fel p tett antifasiszta nimbusz mehetett ez ltal a kuk ba helyette pedig nem tudtak mit felk n lni h veiknek mint hogy a fasizmus csak az imperializmus legfels bb foka ergo t k f l sleges k l nbs get tenni k zt k Nem csoda ha 39 ut n a kommunizmus n pszer s ge a m lypontra zuhant ezt a paktumot nem lehetett gy eltitkolni mint az ukr n h ns get vagy a gul got m Szt lin nagy szerencs j re seg ts g re sietett ism t Hitler aki megtette azt a sz vess get hogy lerohanta a Szovjetuni t amely orsz g gy sz nd ka ellen re egyszer csak a j k t rfel n tal lta mag t ism t lett az els sz m antifasiszta aki a legnagyobb v r ldozatokkal veri vissza a n cik rohamait Diadala pedig kit r lte az eml kezetb l hogy k t vig tulajdonk ppen a Harmadik Birodalom sz vets gese s legf bb nyersanyag sz ll t ja volt r ad sul lehet v v lt sz m ra hogy jutalomk nt kliens llamok had t p thesse ki eg szen Eur pa sz v ig m ahogy a h bor v get rt a n cik is elt ntek teh t az oroszoknak j f gonoszra lett sz ks g k ezt eleg nsan gy oldott k meg hogy k megmaradtak egyed l hiteles antifasiszt nak viszont a nyugati sz vets gesek egyszeriben k nytelenek voltak tvenni a fasiszt k szerep t k v ltak mumuss a b ke ellens geiv Ez a taktika ideig r ig be is v lt m az tvenes vek elej re m r nem maradt benne er az agressz v kelet eur pai szovjet beavatkoz sok fokozatosan amortiz lt k berlini blok d 56 stb Szt lin hal la ut n pedig el is indul az ill zi le p l se a szovjet t pus kommunizmus n pszer s ge egyre cs kkent nyugaton s a Mao Castro vagy pl ne Che ltal k pviselt fiatalos verzi k trendibbek lettek Persze ett l m g a rendszer sok ig fennmaradt csak ppen hi ba llt l tsz lag szil rdan m r kezdett kikopni a l ba al l az eszmei hiteless gNyilv n akadnak dolgok ami miatt vitatkozni lehet Furet vel P ld ul a Szt lin hal l t k vet id szakon szinte csak tfut mintha nem is volna l nyeges az a harmincvalah ny v s h t val ban tal n t l sokat foglalkozik a francia kommunista p rt bels gyeivel ments g re legyen mondva azokat ismeri legjobban maga is tag volt j ideig s rveket hoz fel amellett is mi rt tekinthet ez a p rt tipikus nyugati kommunista k pz dm nynek De az rt ri si k nyv ez v llal s ban lelkiismeretess g ben s gondolatainak s ly ban is n meghajtom a fejem el tte s al zatosan k rem bocs nat t a gy m lcsfolt rt meg a s r miatt Am gy is saj t k nyv Apr l kos igen de m gsem neh zkes mert Furet nem a n met filoz fiahagyom nyt k veti hanem az eleg ns hajl kony fejteget sek h ve Furet a szovjet kommunizmus monop lium megsz n s t Tito l zad s nak idej re teszi mert akkor mer lt fel el sz r komolyan a gondolat hogy a kommunizmusban nemcsak szakad r egy nek vagy kisk z ss g l tezhetnek hanem ak r egy llam is let rhet a szovjet tr l Persze a jugoszl vok renitensked se nem azt jelentette hogy az oroszok innent l kezdve m sodheged s k voltak egyszer en azt hogy akadt az ideol gi n bel l alternat v juk Ami azt illeti a kommunizmusnak legal bb VAN filoz fi ja m g ha v gletesen el is rugaszkodik t le A n cizmusnak viszont nincs a Mein Kampfot ugyanis filoz fiai m nek tekinteni olyan mintha az em szt g d rre hinn nk azt hogy jakuzzi Carl Schmitt r sai nem tekinthet ek a n cizmus filoz fi j nak egyszer en az rt mert nem megalapozt k a n cizmust hanem puszt n a jogi alapjait k v nt k lefektetni s vice versa Hitler sem val sz n hogy hatalomra ker lt volna ha nincs az a massz v bolsevik paranoia a t rsadalomban s a konzervat v p rtokban A hamis szovjet m tosz hogy a kommunist k Hitler egyetlen igazi ellenfelei egy ttal azt is jelentette hogy a holokausztot is igyekeztek kit r lni a t rt nelemb l hisz az nem fordulhatott el ugye hogy a F hrer jobban gy l lt volna valakit mint a kommunist kat akik ezt az rdemet maguknak tartott k fenn Ez rt h t a milli k akiket az Einsatzgrupp k Ukrajn ban t megs rba l ttek sem zsid k voltak hanem mindk z ns gesen szovjet emberek The Pink House elhever szett felnyitatlanul a polcon mert bevallom The Adventures of Prince Larry (Book 1) egyszer Stargate Atlantis en nem tudtam jrakezdeni Nem mintha nem lenne j k nyv mert nagyon is az haboz s n lk li t csillag amit annak k sz nhet hogy minden lapj n l reztem nagyon nagyon fontos valamit olvasok v gezv n vele pedig Damned Lies and Statistics egy szinte irre lis Lancastrian Kings & Lollard Knights el gedetts get reztem olyasmit amit a hegym sz k rezhetnek akik feljutottak a hegyre ahov minden hegym sz nak Unmasking Maya egyszer az let ben fel kell jutnia Csak h t Time and Sacrifice in the Aztec Cosmos ez a k nyv annyira s r annyira apr l kos gondolatis ggal bontja ki t teleit hogy csak kortyolgatni tudtamFuret a kommunista ill zi m ltj t k veti v gig nem t rt nelme rdekli hanem az hogyan Because of You (Because of You, emelkedett ki n pszer s ge az The Warmth Dimension els vil gh bor pokl b l s h vei mi rt vonz dtak hozz m g akkor is amikor a szt lini rezsim b nei t nyleg csak azok sz m ra maradtak l thatatlanok akik The Science of Enlightenment egy Lidl s pap rzacsk t hordtak a fej k n A kommunizmus cselekedetei teh t a szerz sz m ra abban a kontextusban v lnak fontoss amilyen hat st a k lvil gb l kiv ltottak vagy ki akartak v ltani nem Freud by płakał eszmet rt net a t r amiben a k nyv mozog Persze az hogy a kor legjobb Little Wolf’s Big Book of Badness and Daring Deeds elm i k z l oly sokan mi rt vonz dtak a baloldali gondolat kvintesszenci j hoz jeles l hogy a t rsadalom bizonyos s igen vaskos szeleteivel mostoh n b nnak a hatalom birtokosai s ill volna nekik t bbet juttatni az anyagi javakb l azt szerintem nem kell magyar zni vagy legfeljebb csak annyira amennyire Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości egy kereszt nynek bizonygatnia kell hogy a szeretetelv nem valami rd gt l val dolog M g a marxi tanok n pszer s ge is vil gos lehet az reggel vitatkozni tanait meghaladottnak vagy pontatlannak nevezni de azt senki sem veheti Fantasy & Science Fiction, July/August 2011 (The Magazine of Fantasy & Science Fiction, el t le hogy Shadows Messenger (Aileen Travers, egy teljesen jszer megk zel t st k n lt fel Język filmu ember s t rsadalom termel s s t ke viszonylat ban Viszont hogy ugyanezek az Cat Doodles Cuteness Overload Coloring Book for Adults and Kids: A Cute and Fun Animal Coloring Book for All Ages elm k vagy legal bbis The Throne of Glass Coloring Book egy r sz k mik pp fogadhatt k The Axis of Eros el hogy a Szovjetuni My Wifes Story eltorz tja az Learn to Cell phone Repair eszm t nemhogy Marxhoz de m g Leninhez k pest is totalit riuss teszi majd monop liumot hirdet r s b 25 vig fenn is tartja azt h t Shop Smart, Save More ezen az rt rdemes Przystań Eskulapa elm l zni Vagy legal bbis 100 Myths about the Middle East elolvasni Furet m l z saitA k tet Modlitwa do Boga złego egyik k zponti gondolata s Three For The Bank Job (By The Numbers, egyben leg rdekesebb vonulata a szt lini kommunizmus s a n cizmus cinkoss ga Furet nem azt mondja hogy a XX sz zad k t ordas Breeding Stock eszm je rokonok voln nak b r t ny hogy mindketten gy l lt k az individu lis polg rt akivel szemben a saj t maguk ltal Rafurin Ice Cream elk pzelt de t nyszer Bogowie zeszli z Olimpu en nem l tez homog n k z ss get ll tott k szembe amely k z ss g ak r fel l is rhatta s fel l is rta az Kestrels Talon (The Stonewatchers, egy n jogait Mondhatjuk teh t hogy a k t الشعر رفيقي eszme a z rt t rsadalom k t sz ls s ges megnyilv nul si form ja kettej k orig j ban pedig a liber lis demokr cia tal lhat T ny tov bb az is hogy m dszereiket rendre Code Word Storm (ACRO, egym st l vett k t kezdve a koncentr ci s t borok gyakorlat val teh t ha az ide k legf bb ism rve hogy van The Future of Men e benn k koncentr ci s t bor vagy sem akkor a szt lini s hitleri rezsimek a legszorosabb rokons gba keverednek Albumy Labiryntu egym ssal Ugyanakkor ami j v szeml let ket c ljaikat s filoz fi jukat illeti t l sok minden v lasztja Physics Problems for Aspiring Physical Scientists and Engineers el ket r ad sul a t rt nelem nagy r sz ben pp Susanita in the Big City ellens gek nt hat rozt k meg magukat Egy akolba sorol suk teh t vitathat m t ny hogy olyan The Dance of Time (Belisarius, er sen Ludwik Andegaweński i jego czasy egyiket a m sikt l f ggetlen l vizsg lni Furet szerint lehetetlen Hisz a Szovjetuni nyugati n pszer s ge pp az ltal v lt Message Queueing with RabbitMQ Succinctly ennyire m r m r vall si t bolyra Debriefing eml keztet Essential Oils (Essential Oils And Aromatherapy Book 1) en sz v ss hogy Szt lin ssze tudta k tni a kommunizmust Considering Emotions in Critical English Language Teaching eszm ny vel majd a h szas vek m sodik fel t l kezdve az antifasizmussal k pes volt The Tudors elhitetni a demokratikus be ll t d s rtelmis ggel hogy s csakis k pes szembeszeg lni Hitlerrel Nyilv n Zawsze Fragment. Recycling ebben seg ts g re voltak a korszak v gtelen l megalkuv demokratikus llamf rfiai akik a spanyol polg rh bor ban s M nchenben is remeg t rdekkel lltak arr bb nehogy a n cik megorroljanak r jukPont Trading Chaos ez rt volt akkora trauma amikor Szt lin v rbeli re lpolitikusk nt Indiana Jones et la cité de la foudre egy falat Lengyelorsz g rt meg Baltikum rt s Besszar bi rt megk t tte a Molotov Ribbentrop paktumot Hisz a f rads gosan fel p tett antifasiszta nimbusz mehetett Empress of the World ez ltal a kuk ba helyette pedig nem tudtak mit felk n lni h veiknek mint hogy a fasizmus csak az imperializmus legfels bb foka Prince Claimed (Thresl Chronicles ergo t k f l sleges k l nbs get tenni k zt k Nem csoda ha 39 ut n a kommunizmus n pszer s ge a m lypontra zuhant The Incredible Secrets of Mustard ezt a paktumot nem lehetett gy I ty zostaniesz Indianinem eltitkolni mint az ukr n h ns get vagy a gul got m Szt lin nagy szerencs j re seg ts g re sietett ism t Hitler aki megtette azt a sz vess get hogy lerohanta a Szovjetuni t amely orsz g gy sz nd ka Bukareszt. Kurz i krew ellen re Roxana and Alexander egyszer csak a j k t rfel n tal lta mag t ism t lett az Penthouse Prince (Billionaire Dynasties, els sz m antifasiszta aki a legnagyobb v r ldozatokkal veri vissza a n cik rohamait Diadala pedig kit r lte az Na Zagubionem eml kezetb l hogy k t vig tulajdonk ppen a Harmadik Birodalom sz vets gese s legf bb nyersanyag sz ll t ja volt r ad sul lehet v v lt sz m ra hogy jutalomk nt kliens llamok had t p thesse ki Innocence (Evagardian, eg szen Eur pa sz v ig m ahogy a h bor v get rt a n cik is My Life, My Loves elt ntek teh t az oroszoknak j f gonoszra lett sz ks g k Kultury Czarnej Afryki ezt Fever eleg nsan gy oldott k meg hogy k megmaradtak Toltec Dreamer egyed l hiteles antifasiszt nak viszont a nyugati sz vets gesek Prague in the Shadow of the Swastika egyszeriben k nytelenek voltak tvenni a fasiszt k szerep t k v ltak mumuss a b ke Дневник на Учителя Беинса Дуно ellens geiv Ez a taktika ideig r ig be is v lt m az tvenes vek Capote elej re m r nem maradt benne Mała książka o tolerancji er az agressz v kelet After Dark eur pai szovjet beavatkoz sok fokozatosan amortiz lt k berlini blok d 56 stb Szt lin hal la ut n pedig After Dark el is indul az ill zi le p l se a szovjet t pus kommunizmus n pszer s ge The Bluest Eyes in Texas egyre cs kkent nyugaton s a Mao Castro vagy pl ne Che ltal k pviselt fiatalos verzi k trendibbek lettek Persze Hep Kavgaydı Yaşamım (2. Cilt) ett l m g a rendszer sok ig fennmaradt csak ppen hi ba llt l tsz lag szil rdan m r kezdett kikopni a l ba al l az Toreador (Vampire: The Masquerade: Clan Novel, eszmei hiteless gNyilv n akadnak dolgok ami miatt vitatkozni lehet Furet vel P ld ul a Szt lin hal l t k vet id szakon szinte csak tfut mintha nem is volna l nyeges az a harmincvalah ny v s h t val ban tal n t l sokat foglalkozik a francia kommunista p rt bels gyeivel ments g re legyen mondva azokat ismeri legjobban maga is tag volt j ideig s rveket hoz fel amellett is mi rt tekinthet Clan Novel Saga, Volume 3 ez a p rt tipikus nyugati kommunista k pz dm nynek De az rt ri si k nyv Jamie (Whitedell Pride, ez v llal s ban lelkiismeretess g ben s gondolatainak s ly ban is n meghajtom a fejem Noah (Gillham Pack, el tte s al zatosan k rem bocs nat t a gy m lcsfolt rt meg a s r miatt Am gy is saj t k nyv Apr l kos igen de m gsem neh zkes mert Furet nem a n met filoz fiahagyom nyt k veti hanem az Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnych czasach. eleg ns hajl kony fejteget sek h ve Furet a szovjet kommunizmus monop lium megsz n s t Tito l zad s nak idej re teszi mert akkor mer lt fel The Statue Within el sz r komolyan a gondolat hogy a kommunizmusban nemcsak szakad r Castorp egy nek vagy kisk z ss g l tezhetnek hanem ak r The Cowboy and the Cossack egyszer The Cowboy and the Cossack en azt hogy akadt az ideol gi n bel l alternat v juk Ami azt illeti a kommunizmusnak legal bb VAN filoz fi ja m g ha v gletesen Thirsty Dragon el is rugaszkodik t le A n cizmusnak viszont nincs a Mein Kampfot ugyanis filoz fiai m nek tekinteni olyan mintha az Little White Fish Has a Party em szt g d rre hinn nk azt hogy jakuzzi Carl Schmitt r sai nem tekinthet The Ethnic Cleansing of Palestine egyszer Bus-Ride Beast Bang en az rt mert nem megalapozt k a n cizmust hanem puszt n a jogi alapjait k v nt k lefektetni s vice versa Hitler sem val sz n hogy hatalomra ker lt volna ha nincs az a massz v bolsevik paranoia a t rsadalomban s a konzervat v p rtokban A hamis szovjet m tosz hogy a kommunist k Hitler Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości (Horyzonty Nowoczesności, egyetlen igazi Marte og Mormor og Mormor og Morten (Eight Children, ellenfelei Male Review (Reigning Men, egy ttal azt is jelentette hogy a holokausztot is igyekeztek kit r lni a t rt nelemb l hisz az nem fordulhatott Happy Birthday, Nancy Tobin el ugye hogy a F hrer jobban gy l lt volna valakit mint a kommunist kat akik The Viking Dig ezt az rdemet maguknak tartott k fenn Ez rt h t a milli k akiket az Einsatzgrupp k Ukrajn ban t megs rba l ttek sem zsid k voltak hanem mindk z ns gesen szovjet Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 emberek

Read Ï PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Î François Furet

François Furet was acknowledged as the twentieth century's preeminent historian of the French Revolution But years before his d. There is a rare class of books that interpret history through a specific intellectual prism without taking shortcuts or succumbing to simplifications They dig in deep reuire full attention and hard work and force you to rethink your models of the world For Bertrand de Jouvenel the prism was power for Rene Girard it was mimesis and for Francois Furet it was the idea of communism The book is beautifully translated by Furet s wife it is rich with aphorisms and precise yet multilayered formulations Intellectually and aesthetically it is a slow and rewarding read which stands apart from many other excellent books on communism including Richard Pipes Martin Malia or Hannah Arendt Furet explores the role and status of bourgeoisie intellectuals nationalists and Jews in European history he dives in deep into Bolshevism s co dependent relationship with Fascism Nazism and he traces out the contingent and intentional framing of the Communist idea through seminal historical events including World War I Great Depression Spanish Civil War World War II death of Stalin and Cold War We get to witness how an ideological doctrine gets to mutate survive and flourish despite the manifestly horrible outcomes it leaves in its tracks and despite the blatant 180 degree turns in its short term goals and public pronouncements Such feat reuired a political will capable of maintaining orthodoxy regardless of the situation on the ground And Furet describes exactly how that was doneIn naming the book The Passing of an Illusion Furet was hopeful that 1991 finally buried the idea that gripped the hearts and minds of a considerable chunk of Western intellectuals for most of 20th century But in the final few pages he seems unsure if human nature can shake off this illusion He died in 1997 and today we can readily attest that his fears were well justified


8 thoughts on “Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

 1. says:

  Francois Furet’s The Passing of an Illusion is an intellectual history of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses none of Furet’s anti communist sentiment but his prose

 2. says:

  There is a rare class of books that interpret history through a specific intellectual prism without taking shortcuts or succumbing to simplifications They dig in deep reuire full attention and hard work and force you to rethink your models of the world For Bertrand de Jouvenel the prism was power for Rene Girard it was mimesis and for Francois Furet it was the idea of communism The book is beautifully translated by Furet

 3. says:

  U predgovoru za „Prilog kritici političke ekonomije“ Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog društva „daju konstatovati sa tačnošću fizičkih nauka“ i da su „buržoaski odnosi proizvodnje“ tj kapitalizam društvena formacija kojom se završava predistorija ljudskog društva nakon koje nužno nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije čovečanstva Fransoa Fire se u „Prošlosti jedne iluzije“ trudi da

 4. says:

  Ez a könyv szinte a teljes nyaramat végigkísérte jött velem ide oda madárlátta könyv és mindeközben balesetek is érték lapszéleit valamilyen – már nem tudom milyen – lilás gyümölcsszármazék nyom ékíti mea culpa gerince pedig egy alkalommal némi sörrel került kontaktusba az viszont nem

 5. says:

  Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudición del autor y la razonada justificación de sus puntos de vista De hecho creo ue es una obra imprescindible para entender de una vez por todas el

 6. says:

  De referencia en Postguerra

 7. says:

  Furet was Communist He believed in the following days which sing Budapest and Prague convinced him of his error But the uestion is whole How intelligent people could be enough stupid to believe in itIt is well of illusion that we speak The Communist thrived on catholic grounds because the messianism was very presentL imposture communist is great interrogation the XX century and one still wonders why Furet helps us to understand

 8. says:

  75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *